Listen

Aktuella utbildningar

Här hittar du våra planerade utbildningar.

Filtrera

Filtrering

Akutsjukvård/Geriatrik
Kommunal vård och omsorg
Primärvård
Specialiserad palliativ vård
Övrigt
Återställ
Höst 2024
Vår 2025
Återställ

2024-09-02

9 - 16

Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, Lokal Saffran

Kostnadsfri 4-dagarsutbildning för legitimerad personal som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Se mer

2024-09-03

13 - 16

Digitalt och fysiskt

[FULLBOKAD] En 1-terminsutbildning i att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg.

Se mer

2024-09-05

9 - 15.30

Palliativt kunskapscentrums lokaler, Visionsgatan 22, 1tr

Samtalsutbildning för undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal vård och omsorg som arbetar i kommuner som har avtal med PKC.

Se mer

2024-09-11

8.30 - 16

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

[FULLBOKAD] En fysisk heldagsutbildning för legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård.

Se mer

2024-09-12

14.30 - 15.30

Digitalt via Microsoft Teams

Digital föreläsning för personal som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och kommuner i Stockholms Län; för övriga utgår en kostnad.

Se mer

2024-09-19

8.30 - 16

Digitalt via Microsoft Teams

Tvådagars kurs för ST-läkare inom de flesta specialiteter som vill uppnå målbeskrivningen enligt delmål B5 (2015) och STb4 (2021) inom palliativ medicin. Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas. Utbildningen äger rum online.

Se mer

2024-09-19

9 - 16

Solnavägen 1E, plan 4 eller Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus

[FULLBOKAD] 3-dagars palliativ ombudsutbildning för de kommuner som har avtal med PKC.

Se mer

2024-10-01

12 - 12.45

Digitalt via Microsoft Teams

Digital föreläsning för läkare verksamma inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Se mer

2024-10-04

8.30 - 17

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

[FULLBOKAD] En endagsutbildning för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Se mer

2024-10-09

9 - 16

Solnavägen 1E, plan 4 eller Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus

[FULLBOKAD] 3-dagars palliativ ombudsutbildning för de kommuner som har avtal med PKC.

Se mer

2024-10-10

14.30 - 15.30

Digitalt via Microsoft Teams

Digital föreläsning för personal som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och kommuner i Stockholms Län; för övriga utgår en kostnad.

Se mer

2024-10-16

13 - 16

Digitalt via Microsoft Teams

En halvdags introduktionsutbildning i palliativ vård. Utbildningen äger rum online.

Se mer

2024-10-24

9 - 16

PKC:s lokaler på Visionsgatan 22, 2 tr (gamla KS)

[FULLBOKAD] Vill du som chef att någon av dina medarbetare ska bli reflektionsledare på din arbetsplats?

Se mer

2024-11-05

9 - 16

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Kostnadsfri 4-dagarsutbildning för legitimerad personal som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Se mer

2024-11-07

8.30 - 16

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

En fysisk heldagsutbildning för legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård.

Se mer

2024-11-12

9 - 16

Solnavägen 1E, plan 4 eller Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus

[FULLBOKAD] 3-dagars palliativ ombudsutbildning för de kommuner som har avtal med PKC.

Se mer

2024-11-12

9 - 15

Sabbatbergsvägen 15

En kostnadsfri workshop om samtal rörande existentiella frågor med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ges i samarbete med Forum Carpe.

Se mer

2024-11-13

13 - 16

Digitalt via Microsoft Teams

Digital föreläsning om palliativ symtomlindring vid svår smärta, illamående, andnöd och fatigue, med fokus på läkemedelsanvändning.

Se mer

2024-11-14

9 - 16

PKC:s lokaler på Visionsgatan 22, 2 tr (gamla KS)

[FULLBOKAD] Vill du som chef att någon av dina medarbetare ska bli reflektionsledare på din arbetsplats?

Se mer

2024-11-14

14.30 - 15.30

Digitalt via Microsoft Teams

Digital föreläsning för personal som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län; för övriga utgår en kostnad.

Se mer

2024-11-20

13 - 16

Digitalt via Microsoft Teams

En utbildning om undersköterskans roll i den grundläggande palliativa vården. Utbildningen äger rum online.

Se mer

2024-11-21

8.30 - 17

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

En 2-dagarsutbildning för läkare. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Se mer

2024-11-25

9 - 15.30

Life City, Solnavägen 3H, Solna

Heldag för palliativa ombud utbildade av PKC.

Se mer

2024-11-28

9 - 15.30

Life City, Solnavägen 3H, Solna

Heldag för palliativa ombud utbildade av PKC.

Se mer

2024-12-03

9 - 15.30

Palliativt kunskapscentrums lokaler, Visionsgatan 22, 1tr

Samtalsutbildning för undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal vård och omsorg som arbetar i kommuner som har avtal med PKC.

Se mer

2024-12-05

9 - 16

Sabbatbergsvägen 1

En kostnadsfri utbildning om palliativ vård och förhållningssätt och hur de kan tillämpas med personer som omfattas av LSS. Utbildningen ges i samarbete med Forum Carpe.

Se mer

2024-12-06

8.30 - 17

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

En endagsutbildning för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Se mer

2024-12-09

13 - 16

Digitalt via Microsoft Teams

Ett digitalt seminarium för dig som vill veta mer om sårbehandling vid maligna tumörsår.

Se mer

2024-12-12

14.30 - 15.30

Digitalt via Microsoft Teams

Digital föreläsning för personal som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och kommuner i Stockholms Län; för övriga utgår en kostnad.

Se mer

2025-01-09

13 - 16

Digitalt och fysiskt

En 1-terminsutbildning i att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg.

Se mer

1/2