Palliativ ombudsutbildning för personal inom akutsjukvård och geriatrik

 • 2024-09-02

 • 9 - 16

 • Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, Lokal Saffran

Kostnadsfri 4-dagarsutbildning för legitimerad personal som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Välkommen till en utbildning som syftar till att utveckla kompetens för att driva ett lokalt förbättringsarbete utifrån ett teambaserat palliativt förhållningssätt inom akutsjukvård och geriatrik.

Målet med utbildningen

Att

 • Erhålla färdigheter för att arbeta som ett verksamhetsstöd för personcentrerad vård med ett palliativt förhållningssätt inom den egna verksamheten.
 • Erhålla grundläggande färdigheteter i hur förbättringsarbete kan bedrivas inom egna enheten för att skapa möjligheter att arbeta utifrån ett palliativt förhållningssätt.
 • Initiera och genomföra samtal vid förändrat vårdbehov med patient, närstående och team.
 • Identifiera och anpassa medicinska och omvårdnadsåtgärder efter patientens vårdbehov och vårdnivå i samverkan med övriga professioner.

Upplägg

Utbildningen kommer att innehålla  fördjupning inom fyra områden; bedömning av palliativt vårdbehov, symtomlindring, kommunikation om förändrat vårdbehov samt vård i livets slut. Teoretisk kunskap kommer att varvas med gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Utbildningen fokuserar på teamarbete utifrån palliativt förhållningssätt samt stöd i att bedriva förbättringsarbeten.

Förberedelse för deltagande

Skriv ner ett eget patientfall, ca ½ A4, som du upplevt varit förenat med svårigheter rörande palliativt förhållningssätt från din arbetsplats. Närmare instruktioner kommer i god tid inför utbildningen.

Målgrupp

Legitimerad personal och undersköterskor som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Kursledare

Kristina Zarins och Ingeli Simmross, sjuksköterskor, vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

Datum

 • 2 september 2024 kl. 09:00–16:00 (OBS: nytt datum)
 • 17 september 2024 kl. 09:00–16:00
 • 2 oktober 2024 kl. 09:00–16:00
 • 15 oktober 2024 kl. 09:00–16:00

Plats

Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, Lokal Saffran

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 29 augusti 2024.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Palliativt kunskapscentrum, Akutsjukvård/Geriatrik, Höst 2024