Vår symbol

Vår modell med fyra ringar syftar till att påminna om grunderna för vårt arbete och god palliativ vård.

 De fyra hörnstenarna för god palliativ vård

 • Symtomkontroll
 • Teamarbete
 • Kommunikation
 • Närstående

De fyra dimensionerna i palliativ vård

 • Fysisk
 • Psykisk
 • Social
 • Existentiell 

Framgångsfaktorer för PKC Stockholm

 • Nätverk och samarbete
 • Modernt och tillgängligt
 • Pedagogik och implementering
 • Fokus och prioritering

 

Spara