Webbutbildning hemsjukvård om nutrition

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

En webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård. Producerad i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum.