Ledarskapsutbildning – att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg

 • 2024-09-03

 • 13 - 16

 • Digitalt och fysiskt

Utbildningen är fullbokad.

[FULLBOKAD] En 1-terminsutbildning i att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg.

Välkommen till en utbildning som ger dig som chef möjligheten att utveckla din kompetens för att leda och verka för palliativt förhållningssätt i kommunal vård och omsorg.

Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till att chefer står bättre rustade i sitt uppdrag att skapa goda förutsättningar för palliativ vård i den kommunala kontexten genom ny kunskap om och färdigheter i ledarskap och palliativ vård.

Innehåll

Vetenskaplig teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna utforska den egna verksamhetens förutsättningar att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt genom att praktisk tillämpa olika verktyg och modeller. Sista utbildningstillfället ägnas åt presentation av eget förbättringsarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Ha förståelse för och kunna sammanfatta centrala grundantaganden av relevans för palliativ vård och att leda en verksamhet baserad på ett palliativt förhållningssätt.

Färdighet och förmåga

 • Upptäcka och definiera möjligheter och utvecklingsområden i förhållande till hur det palliativa förhållningssättet tar sig i uttryck i nuvarande praktik.​
 • Skapa en handlingsplan för ett förändringsarbete grundat i ett palliativt förhållningssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt diskutera hur organisation, kultur, struktur inom olika verksamhetsområden påverkar förutsättningar för att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt.
 • Utifrån ett ledarskapsperspektiv värdera genomförda steg av förändringsarbetet liksom behov av fortsatta åtgärder.

Datum

 • 3 september 2024, kl. 13.00–16.00: Intro (Digitalt via Microsoft Teams)
 • 19 september 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 1 (Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm)
 • 17 oktober 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 2 (Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm)
 • 21 november 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 3 (Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm)
 • 19 december 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 4 (Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm)

Plats

Blandat fysiskt och digitalt (se ovan).

Kursledare

Charlotte Klinga – socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, forskare, vetenskaplig ledare vid FOU nu, ledarskapskonsult och handledare

Ingeli Simmross – vårdutvecklingsledare PKC, specialistsjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, Universitetsadjunkt Karolinska Institutet

Målgrupp

Personer med formellt chefsansvar inom kommunal vård och omsorg och som arbetar i kommuner i Stockholms län som är medfinansiärer till PKC.

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

OBS! Avgift på 5000 kr + moms tas ut om avanmälan sker senare än två veckor innan kursstart och om avhopp sker under utbildningen. Av den anledningen ber vi dig om att ange fakturaavgift i anmälan.

Anmälan

Utbildningen är nu fullbokad. (2024-06-10)

Palliativt kunskapscentrum, Kommunal vård och omsorg, Höst 2024