Reflektionsledarutbildning – för att leda gruppreflektion på arbetsplatsen

Få både teori och praktisk övning i att leda gruppreflektion på din arbetsplats. Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, kursledare och ansvariga för den nya Reflektionsledarutbildningen berättar här om utbildningen och om varför kontinuerlig gruppreflektion är viktig inom vård och omsorg och fördelarna med att utbilda egna reflektionsledare.

 

 

Ni utbildar interna reflektionsledare, varför?

– I kontakter med chefer och vårdpersonal har vi märkt att behovet av att få reflektera är stort, men att det inte sker så ofta. En orsak kan vara att det saknas reflektionsledare. Genom den här utbildningen får verksamheten egna reflektionsledare som finns internt på arbetsplatsen vilket underlättar för att kontinuerlig reflektion kommer i gång, berättar Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare och kursledare.

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskap om reflektionens betydelse, lära sig om grupprocesser och få en större förståelse om vad reflektion är och inte är. Målet är att deltagaren ska kunna hålla egna reflektionsmöten på sin arbetsplats efter utbildningen.

Teori och praktik varvas flitigt

Under utbildningsdagen varvas teoretiska lärarledda pass med praktiska gruppövningar. Att leda egen reflektionsgrupp, men också att visa hur en människans kroppsspråk kan signalera ett aktivt och intresserat lyssnande och tvärtom - när tankarna flyger i väg och lyssnaren loggar ut, är något deltagarna får öva på. – Det är av stor vikt att vi under utbildningen övar praktiskt på att både leda och delta i en reflektionsgrupp, men också upplevelsen att bli lyssnad på och inte lyssnad på, då det kan vara situationer som uppstår i verkligheten, berättar Ingeli Simmross även hon vårdutvecklingsledare och kursansvarig.

Deltagarna får även lära sig de yttre ramarna kring ett reflektionsmöte – att starta mötet, att leda reflektionen framåt och att avsluta mötet. Men också hur man parkerar frågor som inte hör hemma i reflektionsmötet utan får tas i annat forum.

– I utbildningssituationen är det viktigt att vi kursledare skapar trygghet i gruppen så att våra deltagare vågar prova att själv leda reflektion, menar Kerstin Witalis. Ett aktivt deltagande med givande och tagande ger förutsättningar för en bra utbildning.

Kerstin Witalis och Ingeli Simmross


Varför är det viktigt med reflektion för medarbetare i vård och omsorg?

– Det finns ett stort behov av att reflektera kring det man är med om i sitt jobb. Genom att reflektera tillsammans och dela med sig av tankar och erfarenheter får man en djupare förståelse för varandra och för varandras situation, säger Ingeli Simmross. Ett annat skäl till att ha kontinuerliga reflektionsgrupper är att medarbetarna ofta sitter på mycket kunskap och erfarenhet som annars kanske inte kommer fram. – Kontinuerlig reflektion förebygger arbetsrelaterad stress, utvecklar ett professionellt förhållningssätt och gynnar teamarbetet, fyller Kerstin Witalis i. Det ger förutsättningar för ett hållbart arbetssätt.

Viktigt med chefsstöd

För att kontinuerlig reflektion ska kunna göras och komma i gång är det viktigt med stöttning från sin chef efter genomgången utbildning, men även innan utbildningen startar. – Vi bjuder in deltagarens chef inför uppstart där vi informerar om utbildningen och tar upp frågor som behöver planeras och beslutas inför uppstart av reflektion, berättar Ingeli Simmross.

Efter kursavslut bjuds sedan chef och reflektionsledare in till en uppföljande träff för att dela erfarenheter och kunskaper kring sina reflektionsmöten.

 

Några röster från deltagarna

 


Linda Menicke, sjuksköterska, Salems kommun

Vad tar du med dig från reflektionsledarutbildningen?

– Jag har lärt mig mycket under dagens gång. Bland annat att det är viktigt att man ger vårdpersonalen möjlighet att bearbeta saker som vi ser och upplever varje dag på jobbet. Att man får ventilera sig och hur man löst olika situationer.

Hur ser du på att hålla reflektion på din arbetsplats?

– Utmaningen är tid, det upplever jag som en bristvara just nu inom äldreomsorgen. Annars känns det bra att vi alla får möjlighet att prata fritt och ventilera i en trygg samtalsgrupp, sedan får man växa i rollen som mötesledare.

Vad tror du att regelbunden reflektion kommer att göra för skillnad på din arbetsplats?

– Att vi i personalen kommer må bättre och då kan ge en bättre vård. Att vi får möjlighet att höra hur andra tänker i olika situationer och hur man agerar och att vi få större förståelse för varandra.

 

 

 

 

 

 

 

Mia Garpenbäck, undersköterska, Ersta Hospice

Vad tar du med dig från reflektionsledarutbildningen?

– Så otroligt viktigt att vi tar oss tid att samtala och stötta varandra även om vi känner oss stressade. Vi kan lära oss mycket av varandra samtidigt som vi blir mer sammansvetsade som team.

Hur ser du på att hålla reflektionsmöten på din arbetsplats?

– Mycket bra. Reflektionsmöten har vi redan och det fungerar mycket väl, men de går så klart som allt att utveckla.

Vad tror du att regelbunden reflektion kommer att göra för skillnad på din arbetsplats?

– Vi lär oss av varandra, vi kan tipsa varandra om olika synsätt och om hur bemöta svåra situationer. Vi blir tryggare med varandra och får en bättre arbetsmiljö.

 

 

 

Text och foto: Ulrika Edlund