Länkar riktade till allmänheten

Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient och närstående eller om du bara undrar något. Vi är specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd och svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Vi har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym. Du kan prata med oss på telefon, via mejl eller i vår chatt.

Efterlevandeguiden
Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.