Döden är en del av livet – film och material från Region Stockholm

Tips: Region Stockholm har tagit fram en film där medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården berättar om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg som medmänniska, professionell, kollega och chef.

Filmen är 37 minuter lång och finns också uppdelad i sju delar. Filmen är en del i satsningen Hållbara och hälsosamma arbetsplatser och lyfter betydelsen av den egna reflektionen för att möta patienter i livets alla skeden.

Till filmen finns ett stödmaterial i form av en kortlek som innehåller olika frågor om död och sorg, samt en folder. Kortleken är tänkt att användas på arbetsplatsen för att reflektera kring död och sorg, gärna tillsammans med filmen.

Se filmen och ta del av stödmaterialet via nedanstående länk.

Döden är en del av livet - film och stödmaterial (Kris- och katastrofpsykologi, Region Stockholm)

Publicerad 2023-04-03