Kunskapsöversikt om när närstående vårdar en svårt sjuk person i hemmet

PKC kommer att be ledande forskare skriva kunskapsöversikter inom olika palliativa frågeställningar. Först ut är docent Anette Alvariza, som ger oss en kunskapsöversikt om närstående som vårdar en svårt sjuk person i hemmet. Översikten baserar sig på totalt 105 kvalitativa studier.

Kunskapsöversikten kan hittas i huvudmenyn under Kunskap -> Kunskapsöversikter, eller genom att klicka på länken här intill.