Ny webbutbildning om smärta! (2018-01-18)

Idag lanserar vi vår nya webbutbildning "Lindra smärta i palliativ vård"! Utbildningen består av tio avsnitt: nio kortfilmer och ett patientfall.

I webbutbildningen – som tagits fram av PKC-medarbetarna Erika Berggren och Peter Strang, och producerats av GRADE – tar vi upp flera viktiga aspekter på smärta, bl.a. vad smärta egentligen är, hur smärta och lidande samvarierar, hur man gör smärtanalys och utvärderar smärtan, samt hur man behandlar smärta.