Nya kursdatum för utbildning om existentiell kris (2020-11-23)

Utbildningen "Existentiell kris, coping och livskvalitet" februari 2021 har flyttats fram till den 19 och 26 maj 2021.

Orsaken är smittspridningen till följd av utbrottet av covid-19. Ursprungligt kursdatum var 17 och 24 februari 2021.

Publicerad 2020-11-23