Nytt material om äldre i livets slutskede (2017-02-07)

Tips: Se en film som Stockholms stad tagit fram om vård och omsorg i livets slutskede.

Här hittar du en länk till en film om vård och omsorg till äldre personer i livets slutskede, framtagen av Stockholms stad. Medverkar gör bland annat PKC:s Erika Berggren.

Filmen tar upp viktiga frågor och svar på hur vi kan göra det så bra som möjligt för den äldre personen som befinner sig i ett palliativt skede och för deras närstående. Innehållet kan fungera som ingång till gemensamma diskussioner över hur vi på olika vis kan möta den äldre personens behov och önskemål.

Uppdatering 2018-10-15: Filmen är borttagen från Stockholms stads webbplats, men finns fortfarande tillgänglig på YouTube, på https://www.youtube.com/watch?v=dMtOPCepkzA