Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård (2019-02-13)

Åtta korta videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård är nu tillgängliga att se. Filmerna är framtagna av Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län, och tar uppämnena andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning.

Videorna får användas i lokala utbildningssammanhang.

Videoföreläsningarna kan hittas i huvudmenyn under Utbildning -> Videoföreläsningar, eller genom att klicka på länken här intill.