Palliativa ombud i Danderyds kommun (2016-09-12)

Måndag 5 september examinerades 38 palliativa ombud med en festlig avslutning på Djursholms slott.

Utbildningen har erbjudits alla utförare av äldreomsorg och har skett i nära samarbete med MAS:s Wiveka Svensson. Efter att Svensson invigt eftermiddagen med att hälsa alla välkomna tog PKC:s verksamhetschef Fredrik Sandlund till orda och beskrev PKC:s bakgrund och uppdrag och hur ombuden fortsättningsvis kan få stöd av PKC.

Socialnämndens ordförande Carina Hermansson uttryckte vidare sin stolthet och glädje över att Danderyd nu har palliativa ombud med särskilda kunskaper om palliativ vård, och delade ut diplom och pins. En grupp från kursdeltagarna framförde därefter en sketch om hur tokigt det kan bli när hörnstenen teamarbete inte fungerar. Efter att alla druckit kaffe och ätit prinsesstårta i den vackra salen fotograferades ombuden på slottets trappa.

För de palliativa ombuden återstår nu att dela med sig av sin kunskap till arbetskamraterna ute i verksamheterna. Tillsammans med sina chefer kommer de att driva det viktiga arbetet vidare med att säkra att alla i behov av palliativ vård i Danderyds äldreomsorg får det.