Peter Strang i intervju gällande Lilla Erstagårdskliniken (2018-09-19)

Professor Peter Strang, vetenskaplig ledare för PKC, har blivit intervjuad av Stockholms Läns landsting, med anledning av Kalla Faktas program om Lilla Erstagårdskliniken.

Förtydligande

Den är inget svar på programmet i sig, men är ett klargörande kring frågor om vad palliativ vård är, dess olika faser och vad som är evidens när det gäller t.ex. näring och vätska i livets slut.

De faktakällor som Peter Strang lutar sig mot är framförallt ESPEN, det vill säga European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. ESPEN är en sammanslutning av världens ledande forskare och består bl.a. av läkare, dietister och psykologer (eftersom nutritionsfrågor alltid har en psykologisk komponent).

Han hänvisar också till ICPCN, International Child Palliative Care Network som har ett bra utbildningsmaterial om palliativ vård för barn, bl.a. "Myter och fakta om dropp till döende barn". Därutöver lutar sig Peter Strang mot den senaste upplagan av Oxford Textbook of Palliative Medicine (2015).

Läs mer

Stockholms läns landsting har publicerat en nyhet med anledning av TV4:s program.