PKC-dagen den 28 november – Stor satsning! (2017-04-27)

En årligt återkommande heldagskonferens om palliativ vård tar form, och kommer anordnas den 28 november! Årets tema blir det nya reviderade Vårdprogrammet i palliativ vård.

Nu har vi kommit vidare i vår planering av PKC-dagen, och det finns ett preliminärt program som vi kommer att lägga ut på vår hemsida, troligen i slutet av maj.

PKC-dagen går av stapeln på Stockholm City Conference Centre den 28 november. PKC-dagen kommer att återkomma varje höst och årets tema blir det nya reviderade Vårdprogrammet i palliativ vård. Under dagen kommer vi att beröra cirka hälften av alla kapitel som tas upp i vårdprogrammet!