PKC:s nyhetsbrev #89

PKC:s nyhetsbrev #89, på temat "Att främja livet och erkänna döden", skickades ut till våra prenumeranter idag.

Nyhetsbrevet innehåller en mängd information relaterat till området palliativ vård. Detta nummers tematext är ett referat av Anette Alvariza, vetenskaplig ledare på PKC och professor och specialistsjuksköterska i palliativ vård.

För att läsa nyhetsbrevet och/eller för att anmäla dig till kommande utskick, gå till "Utveckling & forskning / Nyhetsbrev" eller klicka på länken här intill.

Publicerad 2023-03-22