Heldagsutbildning: Trygg när döden närmar sig (2019-02-22)

Nu sker samverkan för att öka kunskaperna om palliativ vård för yrkesverksamma inom funktionshinderområdet! Tillsammans med Forum Carpe ges heldagsutbildningen "Trygg när döden närmar sig" för personal på boenden inom LSS-verksamhet.

Mer info och anmälan på Forum Carpes hemsida. Se länk här intill.