Två nya videoföreläsningar om palliativa hörnstenar (2018-11-29)

Två nya undervisningsvideor om de palliativa hörnstenarna finns nu bland våra videoföreläsningar – en video om "Kommunikation och relation", och en om "Närstående". Vardera video är ca 10 minuter lång och avslutas med reflektionsfrågor.

Videorna får användas i lokala utbildningssammanhang.

Videoföreläsningarna kan hittas i huvudmenyn under Utbildning -> Videoföreläsningar, eller genom att klicka på länken här intill.