Får personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) möjlighet att prata om existentiella frågor? Hur skapar vi utrymme för att prata om svåra besked, sjukdom, död och sorg så att personer med IF förstår och får bearbeta utifrån sina förutsättningar?

Innehåll

  • Hur kan vi anpassa vår kommunikation så det blir begripligt?
  • Hur skapar vi möjlighet för personer med IF att uttrycka sig och att få sörja?
  • Vad finns det för hinder som gör det svårt att prata om oförutsedda händelser? Hur kan vi hjälpas åt så att personer med IF också får kommunicera om förlust, död och sorg?
  • Enhetschef Monica Rylander berättar om när en hyresgäst dog på en gruppbostad och de utmaningar hon ställdes inför. Vi får ta del av hur man inkluderade de övriga hyresgästerna när deras granne dog och gav dem möjlighet att ta avsked och prata om det svåra och obegripliga. Det var en situation som både boende och personal hade olika mycket erfarenhet av. För personalgruppen handlade det om att vara närvarande och våga närma sig det svåra, ge omvårdnad i livets slutskede, möta anhörigas sorg och grannars frågor och samtidigt hantera sina egna känslor.

OBS! För att kunna arbeta vidare med kunskaperna från den här workshopen på hemmaplan rekommenderar vi att både chefer och medarbetare från samma arbetsplats deltar.

Workshopledare

Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholm, och Mia Grauers från Forum Carpes samordningsgrupp.

Medverkande

Monica Rylander, verksamhetschef från Olivia omsorg

Datum

29 november 2023, kl. 09.00–16.00

Plats

Sabbatsbergsvägen 1

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom LSS

Information och anmälan

Läs mer på Forum Carpe