Välkommen till en utbildning som ger dig som chef möjligheten att utveckla din kompetens för att leda och verka för palliativt förhållningssätt i kommunal vård och omsorg.

Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till att chefer står bättre rustade i sitt uppdrag att skapa goda förutsättningar för palliativ vård i den kommunala kontexten genom ny kunskap om och färdigheter i ledarskap och palliativ vård.

Innehåll

Vetenskaplig teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna utforska den egna verksamhetens förutsättningar att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt genom att praktisk tillämpa olika verktyg och modeller. Sista utbildningstillfället ägnas åt presentation av eget förbättringsarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

  • Ha förståelse för och kunna sammanfatta centrala grundantaganden av relevans för palliativ vård och att leda en verksamhet baserad på ett palliativt förhållningssätt.

Färdighet och förmåga

  • Upptäcka och definiera möjligheter och utvecklingsområden i förhållande till hur det palliativa förhållningssättet tar sig i uttryck i nuvarande praktik.​
  • Skapa en handlingsplan för ett förändringsarbete grundat i ett palliativt förhållningssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt diskutera hur organisation, kultur, struktur inom olika verksamhetsområden påverkar förutsättningar för att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt.
  • Utifrån ett ledarskapsperspektiv värdera genomförda steg av förändringsarbetet liksom behov av fortsatta åtgärder.

Datum

  • 11 januari 2024, kl. 13.00–16.00: Intro (Digitalt via Microsoft Teams)
  • 1 februari 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 1 (Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm)
  • 14 mars 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 2 (SLSO Torsplan, Solnav. 4, plan 4, lokal Ljung)
  • 23 april 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 3 (Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm)
  • 22 maj 2024, kl. 08.30–16.00: Modul 4 (Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm)

Plats

Blandat fysiskt och digitalt. Information om plats kommer.

Kursledare

Charlotte Klinga – Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, forskare, vetenskaplig ledare vid FOU nu, ledarskapskonsult och handledare

Målgrupp

Personer med formellt chefsansvar inom kommunal vård och omsorg och som arbetar i kommuner i Stockholms län som är medfinansiärer till PKC.

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 20 december 2023.

OBS: Vid stort intresse förbehåller sig PKC rätten att fördela platser jämnt mellan olika arbetsplatser och verksamhetsområden.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser