Välkommen till en utbildning som syftar till att utveckla kompetens för att driva ett lokalt förbättringsarbete utifrån ett teambaserat palliativt förhållningssätt inom akutsjukvård och geriatrik.

Målet med utbildningen

Att

  • Erhålla färdigheter för att arbeta som ett verksamhetsstöd för personcentrerad vård med ett palliativt förhållningssätt inom den egna verksamheten.
  • Erhålla grundläggande färdigheteter i hur förbättringsarbete kan bedrivas inom egna enheten för att skapa möjligheter att arbeta utifrån ett palliativt förhållningssätt.
  • Initiera och genomföra samtal vid förändrat vårdbehov med patient, närstående och team.
  • Identifiera och anpassa medicinska och omvårdnadsåtgärder efter patientens vårdbehov och vårdnivå i samverkan med övriga professioner.

Upplägg

Utbildningen genomförs fysiskt under fyra heldagar. Kursen kommer att innehålla  fördjupning inom fyra områden; bedömning av palliativt vårdbehov, symtomlindring, kommunikation om förändrat vårdbehov samt vård i livets slut. Teoretisk kunskap kommer att varvas med gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Utbildningen fokuserar på teamarbete utifrån palliativt förhållningssätt samt stöd i att bedriva förbättringsarbeten.

Förberedelse för deltagande

Skriv ner ett eget patientfall, ca ½ A4, som du upplevt varit förenat med svårigheter rörande palliativt förhållningssätt från din arbetsplats. Närmare instruktioner kommer i god tid inför utbildningen.

Målgrupp

Legitimerad personal som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Kursledare

Kristina Zarins och Ingeli Simmross, sjuksköterskor, vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

Datum

  • 10 april 2024 kl. 09:00–16:00
  • 24 april 2024 kl. 09:00–16:00
  • 13 maj 2024 kl. 09:00–16:00
  • 29 maj 2024 kl. 09:00–16:00

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Övrigt

Obs! Utbildningen även erbjuds i en omgång med kursstart 30 januari 2023: Palliativ ombudsutbildning för personal inom akutsjukvård och geriatrik (omgång 1)

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 10 mars 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser