Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom regionens vård och inom kommunens vård och omsorg. Med stöd av patientfall går vi igenom grunderna i palliativ vård.

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper i att:

  • Förstå grunderna i palliativ vård
  • Identifiera behov av palliativ vård i tidig och sen fas
  • Identifiera omvårdnadsåtgärder i livets slutskede

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 12 mars 2024 kl. 13:0016:00

Plats

Utbildningen kommer genomföras digitalt via Microsoft Teams. Information och länk till Teams kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Målgrupp

Alla medarbetare som arbetare på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Medverkande

  • Lilian Fransson, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare PKC
  • Zahra Ousi, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Alla medarbetare som arbetare på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 11 mars 2024.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev