Att utbilda någon från den egna verksamheten att leda reflektionsgrupp ger förutsättningar till ett hållbart arbetssätt. För att komma igång med regelbunden reflektion i verksamheten erbjuder PKC en grundläggande reflektionsledarutbildning.

Som chef behöver du fundera på vem i din verksamhet som kan vara lämplig att leda reflektionsgrupp. Vi tror att det är bra om fler medarbetare från samma verksamhet utbildas, för möjlighet till kollegialt stöd.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Palliativt centrum för samskapad vård och Palliativt Centrum vid Västra Götalandsregionen.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att deltagaren ska få kunskap om vad reflektion är och dess betydelse, kommunikation och grupprocesser. Målet är att deltagaren efter utbildningen ska kunna leda gruppreflektion för medarbetare i verksamheten.

Upplägg

Utbildningen genomföras under en heldag den 30 oktober med uppföljning en halvdag under våren 2024.

Teamsmöte med chefer 25 mars 2024 kl. 14–15

Observera att innan kursstart kommer PKC bjuda in anmälande chefer till ett informationsmöte via Teams.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar inom Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Datum

Utbildningen genomförs 17 april 2024 kl. 09.00–16.00, med uppföljning 17 oktober 2024 kl. 14.00–16.00

Plats

SLSO Torsplan 4tr, rum "Saffran"
Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm

Frågor?

Har du frågor om utbildningen? Tveka inte att kontakta oss på pkc.slso@regionstockholm.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 15 april 2024.

OBS: Anmälan skall göras av chef.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser