PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursupplägg

STEG 1
2 veckor innan kursdatum får du tillgång till ett antal digitala uppgifter som ska göras innan kursdagen.

Uppgifterna tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör uppgifterna när det passar dig bäst!

STEG 2
På kursdagen ses vi fysiskt och då är det dags för den praktiska samtalsträningen.

Träningen sker i små grupper med kursledaren samt en skådespelare som simulerar patient eller närstående. Varje deltagare får direkt feedback och vägledning under samtalen.

Datum

31 maj 2024, kl. 08:30–17:00

OBS! Det tillkommer eget förberedelsearbete som motsvarar ½ 1 dag.

Plats

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

Målgrupp

Sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Kostnad

Kursen finansieras av RCC Stockholm Gotland och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart (4500kr).

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 10 maj 2024.

Vid stort intresse förbehåller sig PKC rätten att fördela platser jämnt mellan olika arbetsplatser och verksamhetsområden.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser