Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom regionens vård och inom kommunens vård och omsorg. I den palliativa vården betonas teamet – där undersköterskan har en viktig roll.

Under seminariet tar vi upp undersköterskans roll vid smärt- och annan symtombehandling samt ger praktiska råd vid omvårdnad i livets slutskede.

OBS: Utbildningen gick tidigare under namnet "Grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll".

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 16 april 2024 kl. 13.00–15.30

Plats

Utbildningen kommer genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Undersköterskor som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner till PKC.

Medverkande

  • Lilian Fransson, sjuksköterska, PKC
  • Mona Nyberg, specialistundersköterska
  • Zahra Ousi, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 15 april 2024.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev