Lärandemål

Utbildningen är uppdelad på tre heldagar med målet att deltagarna efter utbildningen skall kunna:

  • Ha förståelse för och kunna beskriva vad palliativ vård och palliativt förhållningssätt innebär
  • Upptäcka utvecklingsområden gällande palliativa förhållningssättet på din arbetsplats och definiera dessa i en utvecklingsplan
  • Reflektera över möjligheter och utmaningar med att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt och ditt uppdrag som palliativt ombud.

Datum

  • 17 januari 2024
  • 31 januari 2024
  • 14 februari 2024

Deltagande är obligatoriskt alla dagar.

Målgrupp

OBS: Vi vänder oss till verksamheter som redan har palliativa ombud och vill utbilda fler, och till er som saknar ombud och vill starta upp detta arbetssätt i er verksamhet. Det bästa är då att utbilda ett team bestående av representanter av olika yrkesgrupper.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri

Mer information

Läs gärna mer om utbildningen här: Utbildning av palliativa ombud i kommunen

Ytterligare kursinformation kommer mejlas ut till de som anmält sig/blivit anmälda.

Kontakt och anmälan

Du som är chef är välkommen att kontakta oss på pkc.slso@regionstockholm.se för frågor och anmälan. Sista anmälningsdatum: 3 januari 2024.

OBS: Anmälan skall göras av verksamhetens chef, ej direkt av medarbetare.