Att stödja andra och stödja sig själv

Referat från vårens upplaga av utbildningen ”Existentiell kris, coping och livskvalitet" – om att arbeta med palliativ vård och om att stödja sig själv och andra i närheten av döden.

Onsdag den 27 april hölls dag två av utbildningen som anordnas av Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, PKC. Lisa Sand, socionom, medicine doktor och med lång erfarenhet av palliativ vård, talade om att arbeta med palliativ vård och om att stödja andra och sig själv.

Ett 30-tal yrkesverksamma som alla i sitt arbete möter människor i existentiell kris i sitt arbete hade kommit till utbildningen som hölls i Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus. Ämnet för dag två var Att stödja andra och stödja sig själv.

Läs hela referatet

Publicerad 2022-05-10